Puntenreglement:

 

Er zijn punten te verdienen bij iedere officiële rit van Groot-Halle Toerist wanneer deze op voorhand zijn gecommuniceerd op de agenda van onze website:

 1. Om een punt te verdienen moet men minsten 2/3 van het parcours met een groep van de club hebben meegefietst.
 2. Men dient aan de activiteit in clubkledij deel te nemen en een helm te dragen.
 3. Er dienen minsten 4 leden deel te nemen aan de activiteit.
 4. Indien een aantal leden aan een stage deelnemen die gesteund is door onze club, kunnen zij op de dagen van officiële clubritten ook een punt verdienen indien men in orde is met punt 2.
 5. De deelname aan het clubkampioenschap is 2 punten waard.
 6. Bij het clubkampioenschap ontvangen de winnaars 3 extra punten, de tweede plaats 2 extra punten en de derde 1 extra punt.
 7. Het bestuur heeft het recht om punten af te nemen indien zij vaststellen dat er inbreuken op dit reglement zijn vastgesteld, zij zullen dit dan duidelijk communiceren met het betrokken clublid.
 8. Op het einde van het seizoen is de winnaar van het seizoen de persoon met de meeste punten, bij een gelijke stand tellen het aantal deelnames, en daarna de plaats in de uitslag in het clubkampioenschap.
 9. Ieder punt wordt op het einde van het seizoen omgezet naar 1€ per punt, het clublid kan dan bepalen of zij dit geld zelf willen houden of dat zij dit geld aan het goede doel willen geven.
  De club zal na het seizoen hierover een mail sturen.
  Indien een clublid niets laat weten zal het geld sowieso naar het goede doel gaan.
  Een werkgroep onder leiding van Claudia zal een goed doel vastleggen, dit kan eventueel gelinkt worden aan een activiteit zoals de warmste week.

Voor alle vragen kunnen jullie een mail sturen naar info@groothalletoerist.be